Μέθοδος Kinesio® Taping

Η μέθοδος Kinesio® Taping είναι μια θεραπευτική τεχνική taping που όχι μόνο προσφέρει στον ασθενή την υποστήριξη που αναζητά αλλά δύναται να είναι και μέρος της αποκατάστασης.

Αποτελείται από αδιάβροχες- υποαλλεργικές κολλητικές ταινίες και εφαρμόζεται στον ασθενή με βάση τις ανάγκες του μετά από κλινική αξιολόγηση. Με την χρήση διαφόρων σχημάτων της ταινίας, καθώς και την κατεύθυνση εφαρμογής και το μέγεθος της τάσης στην ταινία κατά την εφαρμογή, το Kinesio Tape μπορεί να εφαρμοστεί με εκατοντάδες τρόπους και έχει την ικανότητα:
• να ανακουφίσει τον πόνο.
• να μειώσει τη φλεγμονή.
• να προλάβει τους τραυματισμούς.
• να επανεκπαιδεύσει το νευρομυϊκό σύστημα.
• να βελτιώσει την καλή κυκλοφορία και την επούλωση του σώματος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο