Θεραπευτική άσκηση

Η θεραπευτική άσκηση είναι στοχευμένο πρόγραμμα σωματικής άσκησης (ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, ισορροπίας και ιδιοδεκτικότητας) με σκοπό την βελτίωση της μυοσκελετικής λειτουργίας , την επίτευξη του κινητικού ελλείμματος, αλλά και της γενικής φυσικής κατάστασης.

Φυσικοθεραπεία Αργυρούπολη

Απευθύνεται σε ασθενείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης, με σκοπό την διατήρηση της λειτουργικότητας του θεραπευτικού αποτελέσματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός επιτυχημένου προγράμματος θεραπευτικής άσκησης είναι η λεπτομερής κλινική αξιολόγηση του ασθενή καθώς και ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων και των περιορισμών του. Μετά την αξιολόγηση, θέτονται οι εξής βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι από τον φυσικοθεραπευτή:
• Πρόληψη μυϊκών ατροφιών.
• Ανάκτηση της ελαστικότητας, της δύναμης και της αντοχής των μυϊκών ομάδων.
• Διόρθωση της στάσης του σώματος.
• Ενίσχυση της επούλωσης τραυματισμένων δομών (πχ ασκήσεις νευρομυϊκού συντονισμού, ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας μετά από διαστρέμματα κά.).
• Αποκατάσταση πλήρους εύρους κίνησης των αρθρώσεων.
• Ομαλή επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητα/δραστηριότητα του.
Είναι σημαντικό να μυηθεί ο ίδιος ο ασθενής στα πολύτιμα οφέλη της θεραπευτικής άσκησης, έτσι ώστε να γίνει τρόπος ζωής για εκείνον.

Μετάβαση στο περιεχόμενο